VCC© w projektach

Podczas ponad 10 letniej działalności firmy pozyskaliśmy środki w wysokości ponad 50 mln złotych na realizację długoletnich projektów, których celem jest przygotowanie sektora edukacyjnego do nadchodzących zmian w edukacji ogólnej i zawodowej. Realizowane przez nas projekty pozwalają zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, umożlwiające przygotowanie do wejścia na rynek pracy lub przekwalifikowanie się, a także uzupełnić kompetencje specjalistyczne wymagane przez pracodawców. W ramach przedsięwzięć uczestnicy mają możliwość zdobycie międzynarodowych systemów certyfikacyjnych, zgodnych z najbardziej aktualnymi trendami w dziedzinie edukacji i potwierdzania kwalifikacji zawodowych.

Wybrane projekty

 Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek

Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek

W odpowiedzi na potrzeby wielkopolskiego rynku pracy oraz branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej tego regionu, Syntea przystąpiła do realizacji projektu Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek, który ma na celu podniesienie konkurencyjności firm z sektora hospitality poprzez aktualizację kwalifikacji zawodowych dla przedsiębiorców i ich pracowników. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały szkolenia VCC© Manager gastronomii - nowoczesne zarządzanie restauracją, VCC© Organizator obsługi ruchu turystycznego, VCC© Obsługa klienta lub VCC© Język angielski w turystyce. Proces edukacyjny realizowany w ramach przedsięwzięcia zakończył się egzaminem oraz wydaniem certyfikatów dla uczestników, co umożliwi im wzrost kompetencji zgodny z międzynarodowymi wytycznymi.

Energia kompetencji

Energia kompetencji

Syntea przeprowadziła analizę sytuacji szkół zawodowych na terenie województwa mazowieckiego i w odpowiedzi na zdiagnozowane luki kompetencyjne w partnerstwie z powiatem grójeckim przystąpiła do realizacji projektu Energia kompetencji. Projekt zakładał zapewnienie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach i wydanie certyfikatów VCC©. Celem przedsięwzięcia było podniesienie jakości kształcenia w szkołach zawodowych, zgodnie z potrzebami pracodawców. W ramach projektu uczniowie skorzystali ze szkoleń ITC opartych na certyfikacji VCC© oraz VCC© Programming WWW Services, zajęć językowych, zajęć z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych, dodatkowych zajęć z przedmiotów zawodowych, praktyk zawodowych oraz warsztatów przedsiębiorczości.

Akademia kompetencji zawodowych

Akademia kompetencji zawodowych

Na terenie województwa lubuskiego w partnerstwie z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Zespołem Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Zawodowej w Szprotawie. Przedsięwzięcie skierowane było do 230 uczniów uczęszczających do szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Jego celem jest podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i wzrost kluczowych kompetencji wśród uczniów m.in.: poprzez zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych ITC oparte na certyfikacji VCC©, językowe, przedmioty matematyczno - przyrodnicze i humanistyczne, warsztaty przedsiębiorczości, dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne, praktyki zawodowe oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Rozwiń skrzydła swoich możliwości

Rozwiń skrzydła swoich możliwości

W ramach projektu realizowanego przez Synteę w partnerstwie z Zespołem Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie uczniowie podnosili kompetencje kluczowe. W ramach przedsięwzięcia uczniowie wzięli udział w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych - ICT, Grafika w reklamie Aptech Arena, język angielski branżowy VCC©, zajęcia z zakresu nauk matematyczno –przyrodniczych, doradztwie edukacyjno – zawodowym oraz w praktykach i zajęciach zawodowych.

Inwestujemy w naszą przyszłość

Inwestujemy w naszą przyszłość

Projekt skierowany był do uczniów Technikum prowadzącego kształcenie zawodowe w ramach Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej i realizowany był przez Syntea SA w partnerstwie z tą placówką. W ramach szkoleń ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniowie wzięli udział w zajęciach z języków obcych oraz IT (VCC© Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D oraz VCC© Komputer i Internet w zawodach technicznych), dodatkowych lekcjach dydaktyczno - wyrównawczych, warsztatach z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości oraz praktykach i lekcjach zawodowych.

Nowoczesne szkolnictwo zawodowe

Nowoczesne szkolnictwo zawodowe

Projekt realizowany  przez Synteę w partnerstwie z Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu na terenie województwa śląskiego. Uczestnikami przedsięwzięcia jest grupa 130 uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu. Działania projektowe przyczynią się do rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów, jak również podniesienia jakości oferty edukacyjnej placówki. Działania planowane w ramach projektu to zajęcia zawodowe VCC© Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D, VCC© Projektowanie stron internetowych, VCC© Grafika komputerowa, VCC© Pierwsza pomoc, VCC© Administrowanie sieciami komputerowymi oraz Kurs prawa jazdy kat.B. Ponadto przewidziane są również dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz z matematyki, doradztwo zawodowe oraz staże zawodowe.

Zainwestuj w siebie

Zainwestuj w siebie

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem garwolińskim. Uczestnikami projektu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego. W ramach przedsięwzięcia realizowane były dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i ICT (VCC© Programowanie serwisów www, VCC© Programy biurowe w administracji, VCC© Multimedia w reklamie, VCC© Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D, VCC© Komputer i Internet w zawodach technicznych, VCC© Systemy mobilne), zajęcia dydyktyczno – wyrównawcze, warsztaty z zakresu doradztwa, zajęcia zawodowe oraz praktyki i staże zawodowe.