Moduł VCC© New Competences

Vocational Competence Certificate umożliwia przygotowanie i nabycie kompetencji do wykonywania nowego zawodu - New Competences oraz otrzymanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje.

Innowacyjność przejawia się w uwzględnieniu w ścieżce szkolenia i certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, co jest charakterystyczne dla większości systemów szkoleniowych, ale również praktycznych umiejętności zawodowych teoretycznych i praktycznych, branżowego języka obcego i kompetencji informatycznych. Dopiero taki wachlarz posiadanej wiedzy oraz kompetencji upoważnia do uzyskania certyfikatu VCC© New Competences. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08.

Wybrane zawody