Materiały edukacyjne

Syntea oferuje akredytowane materiały edukacyjne do szkoleń zawodowych VCC©, których przygotowanie poprzedzone było analizą rynku, pracą ekspertów, specjalistów branżowych, doradców zawodowych, partnerów wspierających i edukacyjnych. Oferowane przez nas materiały uwzględniają zarówno kompetencje teoretyczne, praktyczne, a także językowe i informatyczne. Materiały zgodne są z założeniami Krajowej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu przekazana w nich wiedza koresponduje w wymogami pracodawców całej Unii Europejskiej.

Szkolenia w ramach certyfikacji VCC© prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych, w skład których wchodzą:

  • Podręcznik dla uczestnika
  • Podręcznik dla trenera
  • Materiały multimedialne

Dystrybucję materiałów VCC© dla akredytowanych partnerów prowadzi Fundacja VCC©. Spawdź dostępne podręczniki.

Podręczniki

PODRĘCZNIKI ZAWODOWE

PODRĘCZNIKI IT

PODRĘCZNIKI JĘZYKOWE