Aktualności

Syntea na prezentacji Proyecto CISOinSEMs w Hiszpanii 29.09.2015

24 września 2015 w Albacete w Hiszpanii miała miejsce konferencja upowszechniająca rezultaty projektu "Secure Business – Certified Information Security Officers in SMEs" realizowanego przez Syntęę z Partnerami z Hiszpanii, Włoch, Bułgarii, Grecji oraz Austrii.

Certyfikacja VCC© dla osób niepełnosprawnych z województwa mazowieckiego 1.09.2015

Syntea w okresie od czerwca 2014 do końca sierpnia 2015 roku zrealizowała przedsięwzięcie Aktywni na rynku pracy skierowane do 90 osób niepełnosprawnych z województwa mazowieckiego. Projekt miał na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród uczestników projektu.

Syntea Partnerem konferencji Security Case Study 2015 24.08.2015

W dniach 15 - 16 września 2015 roku w Warszawie odbędzie się konferencja organizowana przez Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń poświęcona bezpieczeństwu teleinformatycznemu, a tym samym promująca projekt „Bezpieczny biznes – certyfikowani pracownicy zarządzania bezpieczeństwem informacji” realizowany przez Synteę.

Syntea podnosi jakość oraz dostępność doradztwa zawodowo – edukacyjnego w ramach przedsięwzięcia Mój zawód – moja przyszłość 8.07.2015

Syntea w partnerstwie z Fundacją VCC© zakończyła realizację projektu Mój zawód - moja przyszłość. Celem projektu było zwiększenie jakości i dostępności doradztwa zawodowego poprzez opracowanie oraz rozpowszechnienie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych na terenie całego kraju, innowacyjnego materiału metodyczno – informacyjnego wspomagającego proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

Syntea na infoShare w AMBEREXPO Gdańsk 2015 12.06.2015

W dniach 11 i 12 czerwca na terenie AmberExpo w Gdańsku Syntea zaprezentowała się na jednym z największych i najważniejszych wydarzeń dla Inwestorów i Startupów.

Syntea na II Konferencji Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego Internet Bliżej Wszystkich! 22.05.2015

20 maja 2015 roku w Łomży miała miejsce druga z cyklu Konferencji Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego Internet Bliżej Wszystkich! w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie. Syntea jest odpowiedzialna za realizację komponentu szkoleniowego będącego elementem przedsięwzięcia.

Warsztaty w systemie VCC© dla kadry Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny 18.05.2015

W okresie od kwietnia do grudnia 2015 roku Syntea przystąpiła do realizacje szkoleń w ramach przedsięwzięcia Kompetentna kadra – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Warsztaty realizowane będą w oparciu o system certyfikacyjny VCC©, który gwarantuje przygotowanie pracowników pod sprecyzowane profile kompetencyjne.

Syntea lokalnym punktem kontaktowym w kolejnym cyklu Programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców 25.03.2015

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych Państwach Uczestniczących. W ramach projektu Syntea pełni rolę lokalnego punktu kontaktowego wyznaczonego przez Komisję Europejską.

Syntea przystąpiła do realizacji szkoleń ECDL e-Citizen dla mieszkańców województwa podlaskiego w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie
03.02.2015

Syntea realizuje komponent szkoleniowy będący elementem projektu inwestycyjnego Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie. 1400 mieszkańców województwa podlaskiego z gmin, w których będzie lub jest budowana regionalna sieć szerokopasmowa ma szansę na podwyższenie swoich umiejętności w ramach szkoleń z zakresu ECDL e-Citizen.

Syntea gospodarzem spotkania dla Partnerów z Rumunii, Macedonii i Bułgarii
02.02.2015

30 stycznia w siedzibie Syntea SA odbyło się spotkanie partnerów w ramach projektu Taking the road to employment – developing new skills and knowledge for unemployed persons.

Szkolenia dla mieszkańców województwa lubelskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
22.12.2014

Syntea przystąpiła do realizacji komponentu szkoleniowego w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie” – będącego elementem projektu inwestycyjnego pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”. Blisko 2.000 mieszkańców województwa lubelskiego z gmin, w których będzie lub jest budowana regionalna sieć szerokopasmowa ma szansę na podwyższenie swoich kompetencji z zakresu praktycznego korzystania z Internetu oraz obsługi komputera.

Syntea na V Forum Rozwoju Mazowsza
29.10.2014

Syntea będzie miała okazję zaprezentować się podczas V Forum Rozwoju Mazowsza, które odbędzie się 4 i 5 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tegoroczne forum będzie okazją do wymieniany doświadczeń z zakresu m.in. pozyskiwania i rozliczania środków finansowych z Unii Europejskiej, rozwoju MŚP, współpracy sektora publicznego z sektorem prywatnym, a także wsparcia dla innowacji i transferu technologii.

Syntea podwyższa kompetencje przedsiębiorców i ich pracowników prowadzących działalność w branży turystycznej
15.09.2014

Projekt Podkarpacka turystyka na pięć gwiazdek realizowany przez Synteę na terenie województwa podkarpackiego ma na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 100 przedsiębiorców i ich pracowników z 60 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej.

Syntea przeszkoliła 200 pracowników przedsiębiorstw branży turystycznej i hotelarsko – noclegowej z województwa opolskiego
10.07.2014

W czerwcu dobiegł końca projekt „Opolska turystyka na 5 gwiazdek” realizowany przez Synteę od marca 2013 roku. W ramach przedsięwzięcia kwalifikacje podniosło 200 pracowników z 65 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego prowadzących działalność w branży usługowej w zakresie turystyki oraz hotelarstwa.

Syntea wraz partnerami na prezentacji systemu VCC© w Chorwacji
17.06.2014

11 czerwca 2014 roku w stolicy Chorwacji w Zagrzebiu odbyła się publiczna prezentacja dotycząca systemu VCC© zorganizowana przez Synteę we współpracy z chorwackim partnerem firmą Cognita. Konferencja miała na celu zaprezentowanie idei certyfikacji VCC© kilkudziesięciu przedstawicielom chorwackich placówek edukacyjnych, firm z obszaru HR i konsultingu, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz państwowym. Ponadto spotkanie w gronie Partnerów było okazją do wymiany doświadczeń z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich.

Potwierdzenie kwalifikacji w ramach certyfikacji VCC© dostępne w krajach Europy Środkowo - Wschodniej
19.03.2014

Syntea stale rozbudowuje sieć Syntea Education Partners nawiązując partnerstwa w kolejnych państwach europejskich. Współpraca z nowymi partnerami umożliwiła potwierdzenie kompetencji w ramach certyfikacji VCC© na terenie Turcji, Rumunii, Serbii oraz Chorwacji.

Pierwsze spotkanie projektowe w ramach Transferu Innowacji „Bezpieczny biznes – certyfikowani pracownicy zarządzania bezpieczeństwem informacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”
25.11.2013

W dniach 20 i 21 listopada 2013 w Lublinie odbyło się spotkanie w ramach przedsięwzięcia „Bezpieczny biznes – certyfikowani pracownicy zarządzania bezpieczeństwem informacji w sektorze małych przedsiębiorstw" (Secure Business - Certified Information Security Officers in SMEs). Syntea jako lider projektu gościła Partnerów z Austrii, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Bułgarii i Polski.

Szkolenia VCC© dla uczniów z województwa śląskiego
19.09.2013

Syntea wraz z partnerskimi placówkami edukacyjnymi z terenu Śląska rozpoczęła realizację projektów „Energia kompetencji” oraz „Inwestycja w przyszłość” w ramach, których przewidziana jest realizacja szkoleń obejmująca certyfikację VCC©. Przedsięwzięcia umożliwią podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji i praktycznej nauki zawodu oraz wykreowanie własnej kariery edukacyjno - zawodowej przez uczniów z województwa śląskiego. Realizacja obu projektów potrwa do końca 2014 roku.

Syntea na VI Ogólnopolskim Forum Instytucji Rynku Pracy w Kołobrzegu
15.08.2013

W dniach 05.08.2013 – 09.08.2013 roku w Kołobrzegu firma CSS Tarnów zorganizowała VI Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy pt.: „Publiczne służby zatrudnienia i partnerzy rynku pracy - modele współpracy urzędów pracy z agencjami zatrudnienia – w tym pierwsze doświadczenia z programu Partnerstwo dla pracy”. Forum miało na celu spotkanie kadr rynku pracy oraz omówienie aktualnych problemów oraz wyzwań dla instytucji rynku pracy.

Uczniowie szkół zawodowych z województwa mazowieckiego podnosili swoje umiejętności w ramach certyfikacji VCC©
28.06.2013

Przedsięwzięcie „Energia kompetencji” realizowane było przez Synteę w partnerstwie z Powiatem Grójeckim w okresie od stycznia 2012 do końca czerwca 2013 roku. Projekt zakładał m.in. realizację szkoleń opartych na certyfikacji VCC© i miał na celu rozszerzenie oraz dostosowanie do wymogów rynku pracy oferty edukacyjnej placówek prowadzących kształcenie zawodowe na terenie województwa mazowieckiego. Uczestnikami przedsięwzięcia było 130 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu (Technikum i ZSZ).

Wielkopolscy przedsiębiorcy podnosili kompetencje w obszarze turystyki w ramach standardu VCC©
06.05.2013

Z końcem kwietnia zakończył się projekt „Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek” realizowany przez Synteę na terenie województwa wielkopolskiego. W przedsięwzięciu wzięło udział 120 osób zatrudnionych w 65 przedsiębiorstwach z branży gastronomicznej, hotelarskiej oraz turystycznej.

Certyfikacja VCC© dla uczniów z Wielkopolski i Lubelszczyzny
22.04.2013

W ramach realizowanych projektów „Inwestujemy w naszą przyszłość” oraz „Rozwiń skrzydła swoich możliwości” uczniowie będą mieli okazję do nabycia kompetencji w standardzie VCC©, tym samym podnosząc kwalifikacje w zakresie kreowania własnej kariery edukacyjno – zawodowej.

Niemiecki język branżowy w standardzie VCC© dla osób bezrobotnych ze Śląska
11.03.2013

Syntea zakończyła realizację projektu, obejmującego dostarczenie szkoleń z języka niemieckiego branżowego w standardzie VCC© (Vocational Competence Certificate) dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu.

Nowe terminy egzaminów na trenerów/egzaminatorów VCC©
15.02.2013

W związku z dużym zainteresowaniem egzaminami w Standardzie VCC©, Akademia Regionalna VCC© organizuje egzaminy na trenerów/egzaminatorów w standardzie.

Ostatnie grupy ukończyły szkolenia VCC© w ramach projektu „Akademia Kompetencji Zawodowych”
04.02.2013

Projekt „Akademia Kompetencji Zawodowych” realizowany był przez Synteę od 01.11.2011 do 31.01.2013 na terenie województwa lubuskiego w partnerstwie z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Zespołem Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Zawodowej w Szprotawie. Przedsięwzięcie skierowane było do 230 uczniów uczęszczających do szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Jego celem było podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i wzrost kluczowych kompetencji wśród uczniów.

Zakończenie cyklu szkoleń dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
28.12.2012

Z końcem grudnia 2012 roku Syntea zakończyła realizację szkoleń „Elementy pakietu MS Office na różnych poziomach” na terenie województwa mazowieckiego i małopolskiego. W ramach kursu blisko 300 pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej usystematyzowało i podniosło kompetencje z zakresu pakietu Office.

Ostatnia edycja egzaminów VCC© w ramach projektu „Wszechstronny uczeń”
14.12.2012

Uczniowie Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego przystąpili do ostatniej edycji egzaminów VCC© w ramach przedsięwzięcia „Wszechstronny uczeń”. Egzaminy sprawdzają wiedzę z zakresu technologii informacyjnej IT (VCC© Select) - Obsługa komputera i Internetu, a także znajomość programów biurowych w administracji. Udział w zajęciach umożliwił uczniom zarówno podwyższenie, jak i uaktualnienie oraz uzupełnienie posiadanych już kwalifikacji zawodowych. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest uzyskanie certyfikatu, który weryfikuje wiedzę i umiejętności dostarczając przyszłym pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kompetencjach przyszłych pracowników.

Syntea realizuje szkolenia z zakresu Windows Server dla przedsiębiorców
19.11.2012

Syntea w partnerstwie z lubelską firmą Iterum realizuje cykl szkoleń autoryzowanych Microsoft w ramach umowy podwykonawczej z Powiatem Sokołowskim. Realizacja szkoleń dla przedsiębiorstw z terenu powiatu sokołowskiego z zakresu Windows Server rozpoczęła się z początkiem września i potrwa do końca stycznia 2013 roku.

Syntea przeszkoliła blisko 3000 osób w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”
22.10.2012

Syntea przeprowadziła cykl szkoleń warsztatowych z zakresu obsługi komputera i Internetu dla blisko 3000 osób realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Szkolenia odbywały w 47 gminach na terenie dwóch powiatów Lubelszczyzny.

„Akademia Specjalistów IT” w województwie zachodniopomorskim
24.09.2012

Projekt „Akademia Specjalistów IT” realizowany od września 2012 do końca sierpnia 2013 roku skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

Ruszają kolejne szkolenia w ramach certyfikacji VCC©
30.08.2012

Uczestnicy projektu „Nowy Zawód Twoją Szansą” realizowanego od września 2012 do lipca 2013 wezmą udział w certyfikowanych kursach VCC©.

Wkrótce ruszy „Akademia Specjalistów IT” w województwie zachodniopomorskim
17.07.2012

Syntea pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Akademia Specjalistów IT” w województwie zachodniopomorskim, który ma przyczynić się do poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi systemów serwerowych i bazodanowych, wzrostu świadomości ekologicznej oraz podwyższenia znajomości słownictwa branżowego w języku angielskim.

Szkolenia VCC© dla sektora turystycznego w Wielkopolsce
01.07.2012

Syntea rozpoczęła realizację projektu „Wielkopolska turystyka na 5 gwiazdek”, którego celem jest podniesienie i aktualizacja kompetencji zawodowych pracowników oraz przedsiębiorców z branży turystycznej.

Szkolenia VCC© Select dla uczniów z Bialegostoku
02.05.2012

W dniu 25 kwietnia 2012 Syntea SA podpisała umowę na realizację szkoleń VCC© w ramach projektu ”Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – Gwarancja kompetencji zawodowych”, realizowanego w Białymstoku.

VCC© dla uczniów z województwa mazowieckiego
8.03.2012

Syntea w partnerstwie z Powiatem grójeckim realizuje przedsięwzięcie „Energia kompetencji” mające na celu poprawę jakości szkolnictwa zawodowego oraz warunków edukacyjnych uczniów, a tym samym rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.

VCC© Select realizowane na terenie województwa wielkopolskiego
4.11.2011

Syntea w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 3 w Ostrzeszowie realizuje projekt „Droga do sukcesu” na terenie województwa wielkopolskiego . Projekt jest odpowiedzią na analizę problemów z jakimi spotykają się nauczyciele i uczniowie placówki oraz ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy.

Międzynarodowy system certyfikowanych modułowych szkoleń ICT dla uczniów z województwa łódzkiego
20.10.2011

Syntea w partnerstwie z miastem Łódź realizują projekt „Szkoła rozwoju i kompetencji” na terenie województwa łódzkiego. Inicjatywa ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa w ZSP nr 19 w Łodzi.