Aktualności

Syntea przeszkoliła blisko 3000 osób w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

22.10.2012

Syntea przeprowadziła cykl szkoleń warsztatowych z zakresu obsługi komputera i Internetu dla blisko 3000 osób realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Szkolenia odbywały w 47 gminach na terenie dwóch powiatów Lubelszczyzny.

Szkolenia umożliwiły nabycie umiejętności z zakresu korzystania z komputera i dostępu do Internetu, co wpisuje się w strategię przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu realizowaną przez Syntea SA.