Aktualności

„Akademia Specjalistów IT” w województwie zachodniopomorskim

24.09.2012

Projekt „Akademia Specjalistów IT” realizowany od września 2012 do końca sierpnia 2013 roku skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

W ramach zajęć uczestnicy uzyskają wsparcie w postaci udziału w autoryzowanych szkoleniach Microsoft oraz szkoleniach z zakresu zarządzania projektami. Ponadto wezmą udział w kursie języka angielskiego branżowego. Projekt gwarantuje również podejście do wybranego egzaminu Microsoft oraz bezpłatnych materiałów szkoleniowych. Udział w przedsięwzięciu oparty jest o międzynarodowe ścieżki certyfikacyjne, umożliwiające nabycie kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej oraz swobodnego poruszania się we współczesnym społeczeństwie globalnym.

Projekt realizowany jest w ramach PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.