Aktualności

Wkrótce ruszy „Akademia Specjalistów IT” w województwie zachodniopomorskim

17.07.2012

Syntea pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Akademia Specjalistów IT” w województwie zachodniopomorskim, który ma przyczynić się do poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi systemów serwerowych i bazodanowych, wzrostu świadomości ekologicznej oraz podwyższenia znajomości słownictwa branżowego w języku angielskim.

Projekt skierowany jest do pracowników i kadry zarządzającej mikro i małych przedsiębiorstw z sektora ICT. Przedsięwzięcie będzie realizowane od września 2012 roku do końca sierpnia 2013 roku i weźmie w nim udział 104 uczestników. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia:

  • Szkolenie z zakresu systemów serwerowych i bazodanowych Microsoft, z możliwością uzyskania certyfikatu wydanego przez Microsoft,
  • Zielone ICT – warsztaty z zakresu stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku,
  • Kurs branżowego języka angielskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII POKL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.