Aktualności

Szkolenia VCC© dla sektora turystycznego w Wielkopolsce

01.07.2012

Syntea rozpoczęła realizację projektu „Wielkopolska turystyka na 5 gwiazdek”, którego celem jest podniesienie i aktualizacja kompetencji zawodowych pracowników oraz przedsiębiorców z branży turystycznej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca kwietnia 2013 roku i ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne w województwie wielkopolskim. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach:

  • Manager gastronomii – nowoczesne zarządzanie restauracją
  • Organizator obsługi ruchu turystycznego (szkolenie w standardzie VCC©)
  • Obsługa Klienta
  • Język angielski w turystyce

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników, prowadzących działalność w branży hotelarskiej, turystycznej i gastronomicznej z mikro- i małych przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje: www.turystykana5.syntea.pl

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII POKL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.