Aktualności

Certyfikacja VCC© dla osób niepełnosprawnych z województwa mazowieckiego

1.09.2015

Syntea w okresie od czerwca 2014 do końca sierpnia 2015 roku zrealizowała przedsięwzięcie Aktywni na rynku pracy skierowane do 90 osób niepełnosprawnych z województwa mazowieckiego. Projekt miał na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród uczestników projektu.

W ramach przedsięwzięcia uczestnicy zostali objęci poradnictwem psychologicznym oraz zawodowym, jak również mieli możliwość udziału w szkoleniach zawodowych w ramach systemu certyfikacji VCC©: Multimedia w reklamie, Systemy prezentacji informacji w biznesie oraz Programowanie serwisów www. Ponadto zapewnione zostały staże zawodowe w przedsiębiorstwach wraz ze wsparciem z zakresu pośrednictwa pracy, co przyczyniło się do wzrostu motywacji, jak również świadomości mocnych i słabych stron oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy wśród osób niepełnosprawnych.

Projekt Aktywni na rynku pracy zrealizowany w ramach priorytetu VII POKL, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy.