Aktualności

Syntea podnosi jakość oraz dostępność doradztwa zawodowo – edukacyjnego w ramach przedsięwzięcia Mój zawód – moja przyszłość

8.07.2015

Syntea w partnerstwie z Fundacją VCC© zakończyła realizację projektu Mój zawód - moja przyszłość. Celem projektu było zwiększenie jakości i dostępności doradztwa zawodowego poprzez opracowanie oraz rozpowszechnienie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych na terenie całego kraju, innowacyjnego materiału metodyczno – informacyjnego wspomagającego proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

Projekt Mój zawód - moja przyszłość realizowany był w okresie od czerwca 2014 do końca czerwca 2015 roku. Grupą docelową byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe uczące się lub zamierzających podjąć naukę. Pośrednimi adresatami projektu, stanowiącymi filar procesu doradztwa, byli: szkolni doradcy, nauczyciele realizujący zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, doradcy i psychologowie w poradniach oraz pedagodzy i nauczyciele.

W skład materiału stworzonego w ramach projektu wchodzi: informator dotyczący aktualnej klasyfikacji zawodów, filmy promujące zawody oraz aplikacja multimedialna z instruktażem o zawodach wraz z ankietami badającymi predyspozycje uczniów do wykonywania danego zawodu, umożliwiający samodzielne wykorzystanie go przez uczniów, ich rodziców i osoby dorosłe zamierzające podjąć naukę lub uczące się. Materiał umożliwi ponadto samodzielne wykorzystanie go przez uczniów, ich rodziców i osoby dorosłe zamierzające podjąć naukę lub uczące się.