Aktualności

Syntea na II Konferencji Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego Internet Bliżej Wszystkich!

22.05.2015

20 maja 2015 roku w Łomży miała miejsce druga z cyklu Konferencji Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego Internet Bliżej Wszystkich! w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie. Syntea jest odpowiedzialna za realizację komponentu szkoleniowego będącego elementem przedsięwzięcia.

Celem wydarzenia było podsumowanie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną w perspektywie finansowej 2007-2013, przedstawienie możliwości finansowania infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz tematyki opłat za zajęcie pasa drogowego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów, Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz operatorzy sieci dostępowych.