Aktualności

Warsztaty w systemie VCC© dla kadry Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

18.05.2015

W okresie od kwietnia do grudnia 2015 roku Syntea przystąpiła do realizacje szkoleń w ramach przedsięwzięcia Kompetentna kadra – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Warsztaty realizowane będą w oparciu o system certyfikacyjny VCC©, który gwarantuje przygotowanie pracowników pod sprecyzowane profile kompetencyjne.

W ramach przedsięwzięcia uczestnicy wezmą udział w certyfikowanych szkoleniach VCC© z obszaru Doradztwa zawodowego, Pośrednictwa pracy, Technik sprzedaży oraz Negocjacji z elementami NLP.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.