Aktualności

VCC© dla uczniów z województwa mazowieckiego

08.03.2012

Syntea w partnerstwie z Powiatem grójeckim realizuje przedsięwzięcie „Energia kompetencji” mające na celu poprawę jakości szkolnictwa zawodowego oraz warunków edukacyjnych uczniów, a tym samym rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.

„Energia kompetencji” skierowana jest do 130 uczniów uczęszczających do placówek prowadzących kształcenie zawodowe w ramach ZSP im. Wincentego Witosa w Jasieńcu (Technikum i ZSZ). Przedsięwzięcie zakłada podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i wzrost kluczowych kompetencji wśród uczniów m.in.: szkolenie ICT oparte na certyfikacji VCC© oraz szkolenie VCC© Programming WWW Services, zajęcia językowe, zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i humanistycznych, dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych, praktyki zawodowe oraz warsztaty przedsiębiorczości i rynku pracy.

Przedsięwzięcie realizowane jest w terminie od stycznia 2012 do końca czerwca 2013 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt „Energia kompetencji” realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

www.energiakompetencji.pl