Aktualności

Syntea przystąpiła do realizacji szkoleń ECDL e-Citizen dla mieszkańców województwa podlaskiego w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

03.02.2015

Syntea realizuje komponent szkoleniowy będący elementem projektu inwestycyjnego Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie. 1400 mieszkańców województwa podlaskiego z gmin, w których będzie lub jest budowana regionalna sieć szerokopasmowa ma szansę na podwyższenie swoich umiejętności w ramach szkoleń z zakresu ECDL e-Citizen.

Odpowiedzią na problemy mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym jest realizowany przez Syntea SA komponent szkoleniowy w ramach którego uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu ECDL e-Citizen obejmującego praktyczne korzystanie z Internetu oraz obsługę komputera (m.in.: Obsługa komputera i podstawowych programów oraz portali społecznościowych i komunikatorów, Elektroniczne usługi i użytkowanie aplikacji wykorzystujących e-formularze, Tworzenie i prowadzenie bloga). Realizacja przedsięwzięcia potrwa do 31 września 2015 roku.

Przedsięwzięcie stanowi element projektu inwestycyjnego pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.