Aktualności

Syntea gospodarzem spotkania dla Partnerów z Rumunii, Macedonii i Bułgarii

02.02.2015

30 stycznia w siedzibie Syntea SA odbyło się spotkanie partnerów w ramach projektu Taking the road to employment – developing new skills and knowledge for unemployed persons.

W okresie od stycznia 2015 do grudnia 2016 roku Syntea przystąpiła do realizacji projektu Taking the road to employment – developing new skills and knowledge of unemployed person w ramach Akcja KA2: Strategic Partnerships for adult education: cooperation for innovation and the exchange of good practices w partnerstwie z C.E.S - Company for other education, management and consulting services Training Center z Macedonii, Aleron z Rumunii oraz TEZA z Bułgarii. Grupą docelową są osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach zawodowych z Polski, Macedonii, Rumunii oraz Bułgarii. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę dobrych praktyk, stworzenie materiałów szkoleniowych w czterech modułach: Kompetencje interpersonalne, Zarządzanie projektami, Marketing internetowy oraz Przedsiębiorczość i innowacyjność. Opracowanie materiałów szkoleniowych połączone jest z wyjazdami mobilonościowymi. Szkolenia realizowane będą we wszystkich krajach partnerskich.

Kick Off Meeting w Syntea SA
Kick Off Meeting w Syntea SA