Aktualności

Szkolenia dla mieszkańców województwa lubelskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

22.12.2014

Syntea przystąpiła do realizacji komponentu szkoleniowego w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie”. Blisko 2.000 mieszkańców województwa lubelskiego z gmin, w których będzie lub jest budowana regionalna sieć szerokopasmowa ma szansę na podwyższenie swoich kompetencji z zakresu praktycznego korzystania z Internetu oraz obsługi komputera.

Jednym z kluczowych problemów na Lubelszczyźnie jest zagrożenie wykluczeniem cyfrowym wśród mieszkańców gmin. Brak dostępu do Internetu oraz nieznajomość obsługi technologii informatycznych ogranicza możliwości uczestniczenia w „elektronicznym życiu” i przyczynia się do cyfrowego analfabetyzmu. Odpowiedzią na problemy mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym jest realizowany przez Syntea SA komponent szkoleniowy w ramach którego uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu praktycznego korzystania z Internetu oraz obsługi komputera (m.in.: Obsługa komputera i podstawowych programów oraz portali społecznościowych i komunikatorów, Elektroniczne usługi i użytkowanie aplikacji wykorzystujących e-formularze, Tworzenie i prowadzenie bloga). Realizacja przedsięwzięcia potrwa do 31 sierpnia 2015 roku.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo lubelskie” – będącego elementem projektu inwestycyjnego pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.