Aktualności

Syntea podwyższa kompetencje przedsiębiorców i ich pracowników prowadzących działalność w branży turystycznej

15.09.2014

Projekt Podkarpacka turystyka na pięć gwiazdek realizowany przez Synteę na terenie województwa podkarpackiego ma na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 100 przedsiębiorców i ich pracowników z 60 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej.

Przedsięwzięcie umożliwia przedsiębiorcom i ich pracownikom podwyższenie oraz uaktualnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Szkolenia obejmują swoim zakresem tematykę systemów rezerwacyjnych (IATA Global Distribution System International Air Fares and Ticketing Coures) i organizacji ruchu turystycznego (VCC© Organizator ruchu turystycznego), tym samym odpowiadają na zapotrzebowanie i wymagania branży turystycznej. Szkolenia kończą się egzaminami zewnętrznymi i uzyskaniem certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje, które są rozpoznawane i honorowane przez pracodawców na całym świecie. Realizacja projektu potrwa do końca maja 2015 roku.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.