Aktualności

Syntea przeszkoliła 200 pracowników przedsiębiorstw branży turystycznej i hotelarsko – noclegowej z województwa opolskiego

10.07.2014

W czerwcu dobiegł końca projekt „Opolska turystyka na 5 gwiazdek” realizowany przez Synteę od marca 2013 roku. W ramach przedsięwzięcia kwalifikacje podniosło 200 pracowników z 65 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego prowadzących działalność w branży usługowej w zakresie turystyki oraz hotelarstwa.

Projekt powstał w odpowiedzi na wyzwania i potrzeby sektora turystycznego takie jak niewykorzystywany potencjał turystyczny województwa, niewystarczające przygotowanie kadry przedsiębiorstw działających w branży do obsługi ruchu turystycznego oraz coraz większy udział wyjazdów zagranicznych i turystyki lotniczej w rynku, co skutkuje koniecznością podnoszenia kompetencji przez kadrę oraz zwiększa zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.

Uczestnicy projektu mieli możliwość podnieść swoje kompetencje gwarantujące im nabycie wysokich kwalifikacji do pracy w branży turystycznej w ramach Szkolenia z obsługi systemu rezerwacyjnego (IATA Głobal Distribution System International Air Fares and Ticketing Course) oraz Szkolenia VCC© Organizator ruchu turystycznego. Szkolenia zakończyły się egzaminami i uzyskaniem przez uczestników prestiżowych certyfikatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych IATA oraz certyfikatów VCC© uznawanych przez krajowych i zagranicznych pracodawców.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.