Aktualności

Pierwsze spotkanie projektowe w ramach Transferu Innowacji „Bezpieczny biznes – certyfikowani pracownicy zarządzania bezpieczeństwem informacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”

25.11.2013

W dniach 20 i 21 listopada 2013 w Lublinie odbyło się spotkanie w ramach przedsięwzięcia „Bezpieczny biznes – certyfikowani pracownicy zarządzania bezpieczeństwem informacji w sektorze małych przedsiębiorstw" (Secure Business - Certified Information Security Officers in SMEs). Syntea jako lider projektu gościła Partnerów z Austrii, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Bułgarii i Polski.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw wiedzy na temat bezpieczeństwa informacji w oparciu o doświadczenia partnerów i zgodnie z wymogami certyfikowanego szkolenia opartego na nowoczesnych technikach edukacyjnych. Tym samym ma na celu wielostronną współpracę, polegającą na przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązań i produktów, aby podnieść jakość kształcenia zawodowego. W ramach projektu przewidziany jest transfer wzorców i materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach projektu INSEMOT oraz wdrożenie certyfikacji VCC© we wszystkich krajach partnerskich.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Syntea SA - Lidera projektu oraz Partnerzy: Conform Consulenza, Formazione E Management S.C.A.R.L. z Włoch, Hafelekar Unterrnehungsberatung Schober GmbH z Austrii, IDEC S.A. z Grecji, Association Generations z Bułgarii, Innovacion Desarrollo Y Nuevas Tecnologias S.l z Hiszpanii oraz Humaneo z Polski w roli Partnera wspierającego.