Aktualności

Szkolenia VCC© dla uczniów z województwa śląskiego

19.09.2013

Syntea wraz z partnerskimi placówkami edukacyjnymi z terenu Śląska rozpoczęła realizację projektów „Energia kompetencji” oraz „Inwestycja w przyszłość” w ramach, których przewidziana jest realizacja szkoleń obejmująca certyfikację VCC©. Przedsięwzięcia umożliwią podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji i praktycznej nauki zawodu oraz wykreowanie własnej kariery edukacyjno - zawodowej przez uczniów z województwa śląskiego. Realizacja obu projektów potrwa do końca 2014 roku.

Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany jest przez Synteę z w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Zespołem Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie. W ramach projektu uczniowie mogą skorzystać z dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (językowych, informatycznych: „VCC© Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D”, „VCC© Multimedia w reklamie”), zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, warsztatach z doradcą zawodowym, specjalistycznych zajęciach zawodowych takich jak Logistyk/Spedytor VCC©, Techniki sprzedaży telefonicznej VCC©, Przedstawiciel handlowy VCC©, Transport materiałów niebezpiecznych VCC©, Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HCCAP w zakładzie) oraz w praktykach zawodowych.

Z kolei w ramach projektu „Energia kompetencji” realizowanego w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kołbucku uczniowie mają okazję skorzystać z zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i IT („VCC© Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D”, „VCC© Komputer w zawodach technicznych”, „VCC© Multimedia w reklamie”), zajęciach wyrównawczych, warsztatach umożliwiających nabycie umiejętności w zakresie kreujących karierę, specjalistycznych zajęciach zawodowych w tym: Obsługa kas fiskalnych VCC©, Kelner VCC©, Barman VCC©, Obsługa wózków widłowych VCC©, Operator koparko – ładowarki oraz w praktykach zawodowych.

Projekty realizowane są w ramach Priorytetu IX POKL, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.