Aktualności

VCC© Select realizowane na terenie województwa wielkopolskiego

4.11.2011

Syntea w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 3 w Ostrzeszowie realizuje projekt „Droga do sukcesu” na terenie województwa wielkopolskiego . Projekt jest odpowiedzią na analizę problemów z jakimi spotykają się nauczyciele i uczniowie placówki oraz ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy.

W ramach inicjatywy 100 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Ostrzeszowie ma możliwość uczęszczania na zajęcia informatyczne z zakresu VCC© Select, językowe, dodatkowe lekcje z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, warsztaty kulinarne, prawo jazdy kat.B, praktyki zawodowe oraz spotkania w Szkolnym ośrodku kariery.

Zajęcia informatyczne z zakresu VCC© Select realizowane są na poziomie podstawowym i podczas nich uczniowie poznają podstawy obsługi komputera, uczą się jak korzystać z popularnych programów (np. edytor tekstu) oraz uczą się jak bezpieczne i efektywne korzystanie z Internetu. Zaletą kursu jest przygotowanie uczniów do korzystania z technik IT zarówno w szkole jak i w domu. Ponadto uczniowie mogą udokumentować certyfikatem nabyte kompetencje podczas kończącego szkolenie egzaminu.

Przedsięwzięcie realizowane jest od 01.10.2011 do 31.07.2012 na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt „Droga do sukcesu” realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.