Aktualności

Syntea na VI Ogólnopolskim Forum Instytucji Rynku Pracy w Kołobrzegu

15.08.2013

W dniach 05.08.2013 – 09.08.2013 roku w Kołobrzegu firma CSS Tarnów zorganizowała VI Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy pt.: „Publiczne służby zatrudnienia i partnerzy rynku pracy - modele współpracy urzędów pracy z agencjami zatrudnienia – w tym pierwsze doświadczenia z programu Partnerstwo dla pracy”. Forum miało na celu spotkanie kadr rynku pracy oraz omówienie aktualnych problemów oraz wyzwań dla instytucji rynku pracy.

Forum otworzył Tomasz Pantera – Dyrektor Centrum studiów Samorządowych w Tarnowie. Z ramienia Syntei na konferencji wystąpił Specjalista ds. współpracy z Instytucjami Rynku Pracy Sławomir Wieczorek z prezentacjami „Syntea SA – nowoczesna wizja edukacji” oraz „Prezentacja Systemu VCC©”. Forum kończyła dyskusja podsumowującą prowadzona przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Andrzeja Martynuskę.

W trakcie paneli dyskusyjnych uczestnicy dzielili się doświadczeniami dotyczącymi współpracy partnerów na rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej oraz prezentowali przykłady dobrych praktyk w ramach realizowanych projektów. Partnerzy uznali, iż konieczne jest stworzenie systemu współpracy w zakresie promocji zatrudnienia i edukacji młodzieży. Tematem dominującym był również obszar związany z wypracowaniem jak najlepszych i najskuteczniejszych modeli współpracy pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy. Ponadto poruszona została kwestia podwyższania kwalifikacji zawodowych, połączonych z certyfikacją kompetencji zawodowych i systemem egzaminowania.

Uczestnicy Forum przeanalizowali rolę i kompetencje poszczególnych instytucji oraz zidentyfikowali obszary współpracy, tym samym uznając, że konieczne jest wdrożenie systemu partnerstwa z agencjami zatrudnienia, co zaowocuje podwyższaniem efektywności działań realizowanych przez instytucje rynku pracy.