Aktualności

Uczniowie szkół zawodowych z województwa mazowieckiego podnosili swoje umiejętności w ramach certyfikacji VCC©

28.06.2013

Przedsięwzięcie „Energia kompetencji” realizowane było przez Synteę w partnerstwie z Powiatem Grójeckim w okresie od stycznia 2012 do końca czerwca 2013 roku. Projekt zakładał m.in. realizację szkoleń opartych na certyfikacji VCC© i miał na celu rozszerzenie oraz dostosowanie do wymogów rynku pracy oferty edukacyjnej placówek prowadzących kształcenie zawodowe na terenie województwa mazowieckiego. Uczestnikami przedsięwzięcia było 130 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu (Technikum i ZSZ).

W ramach projektu realizowane były szkolenia ICT oparte na certyfikacji VCC© - Komputer i Internet w zawodach technicznych i Programy biurowe w administracji oraz szkolenie VCC© Programming WWW Services, a także zajęcia z językowa angielskiego oraz niemieckiego. Ponadto uczestnicy mieli okazję brać udział w zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych, dodatkowych przedmiotów zawodowych (kurs barmański, kurs kelnerski, kurs operatora wózków widłowych), praktykach zawodowych oraz warsztatach przedsiębiorczości i rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mieli szansę na podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz doświadczenia zawodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.