Aktualności

Wielkopolscy przedsiębiorcy podnosili kompetencje w obszarze turystyki w ramach standardu VCC©

06.05.2013

Z końcem kwietnia zakończył się projekt „Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek” realizowany przez Synteę na terenie województwa wielkopolskiego. W przedsięwzięciu wzięło udział 120 osób zatrudnionych w 65 przedsiębiorstwach z branży gastronomicznej, hotelarskiej oraz turystycznej.

Uczestnicy projektu ukończyli kursy podnoszące kompetencje z zakresu zarządzania restauracją, obsługi klienta, szkolenie Organizator Ruchu Turystycznego w standardzie VCC© oraz z zakresu branżowego języka angielskiego. Rezultaty i cele, które były założone przed rozpoczęciem realizacji projektu, zostały osiągnięte. Projekt pozwolił na podniesienie kwalifikacje niezbędnych w wykonywanych zawodach zwiększając tym samym konkurencyjność przedsiębiorstw, w których są zatrudnieni. Przedsięwzięcie przyczyniło się także do promowania nowych standardów zawodowych na polskim rynku.

Projekt realizowany był w terminie 1.05.2012 do 30.04.2013 roku w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.