Aktualności

Certyfikacja VCC© dla uczniów z Wielkopolski i Lubelszczyzny

22.04.2013

W ramach realizowanych projektów „Inwestujemy w naszą przyszłość” oraz „Rozwiń skrzydła swoich możliwości” uczniowie będą mieli okazję do nabycia kompetencji w standardzie VCC©, tym samym podnosząc kwalifikacje w zakresie kreowania własnej kariery edukacyjno – zawodowej.

W ramach projektu „Rozwiń skrzydła swoich możliwości” realizowanego przez Syntęę od 1.03.2013 - 28.02.2014 w partnerstwie z Zespołem Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie uczniowie podnoszą kompetencje kluczowe. W ramach przedsięwzięcia uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (ICT, Grafika w reklamie Aptech Arena, język angielski branżowy VCC©, zajęcia z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych), doradztwie edukacyjno – zawodowym oraz w praktykach i zajęciach zawodowych.

Z kolei przedsięwzięcie „Inwestujemy w naszą przyszłość” skierowany jest do uczniów Technikum prowadzącego kształcenie zawodowe w ramach Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej i realizowany jest od marca 2013 roku do końca sierpnia 2014 roku przez Syntea SA w partnerstwie z tą placówką. W ramach szkoleń ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniowie wezmą udział w zajęciach z języków obcych oraz IT (VCC© Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D oraz VCC© Komputer i Internet w zawodach technicznych), dodatkowych lekcjach dydaktyczno - wyrównawczych, warsztatach z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości oraz praktykach i lekcjach zawodowych.

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX POKL, Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.