Aktualności

Nowe terminy egzaminów na trenerów/egzaminatorów VCC©

15.02.2013

W związku z dużym zainteresowaniem egzaminami w Standardzie VCC©, Akademia Regionalna VCC© organizuje egzaminy na trenerów/egzaminatorów w standardzie.

Egzamin odbędzie się w:

Instytucie Certyfikacji Kompetencji Zawodowych VCC©
Park Postępu, Budynek A
ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa

Egzaminy na trenerów/egzaminatorów odbywać się będą z następujących modułów z Select Competence. Opisy kompetencji, zakres tematyczny oraz przykładowe testy można znaleźć na stronie wybierając daną kompetencję (moduł):

  • NEGOCJACJE Z ELEMENTAMI NLP
  • PROGRAMOWANIE SERWISÓW WWW
  • KOMPUTER I INTRANET W ZAWODACH TECHNICZNYCH
  • PROGRAMY BIUROWE W ADMINISTRACJI
  • SYSTEMY PREZENTACJI INFORMACJI W BIZNESIE
  • MULTIMEDIA W REKLAMIE

VCC© (Vocational Competence Certyficate) to jednolity standard certyfikacji kompetencji zawodowych uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia. Powstanie idei było wynikiem obserwacji zmian i zapotrzebowania na rynku pracy. Standard powstał w oparciu o Krajową i Międzynarodową Ramę Kwalifikacji Zawodowych oraz o Strategię Europa 2020.

Cena egzaminu 600 zł (jest możliwość rozłożenia płatności na raty)

Wstępny termin egzaminów ustalony jest na 28.02.2013. Ten termin podlega negocjacjom według zapotrzebowania.

Kontakt i zgłoszenia:

Maria Luberda
tel.: 663-952-166
maria.luberda@humaneo.pl
www.ar.vcci.pl