Aktualności

Ostatnie grupy ukończyły szkolenia VCC© w ramach projektu „Akademia Kompetencji Zawodowych”

04.02.2013

Projekt „Akademia Kompetencji Zawodowych” realizowany był przez Synteę od 01.11.2011 do 31.01.2013 na terenie województwa lubuskiego w partnerstwie z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Zespołem Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Zawodowej w Szprotawie. Przedsięwzięcie skierowane było do 230 uczniów uczęszczających do szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Jego celem było podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i wzrost kluczowych kompetencji wśród uczniów.

Dwoma ostatnimi grupami objętymi projektem byli uczniowie biorący udział w szkoleniach z kluczowych kompetencji ICT w zakresie obsługi komputera i użytkowania programów biurowych oraz Internetu w standardzie VCC©, zakończone egzaminem w ramach certyfikacji.

W działaniach wzięło udział 259 uczniów, w tym młodzież z obszarów wiejskich, która stanowiła niemal 2/3 wszystkich biorących udział w projekcie uczniów. Ważnym elementem projektu było udostępnienie działań w równej mierze dziewczętom i chłopcom, co zostało osiągnięte. Ogromnym zainteresowaniem, przekraczającym znacznie założenia projektu okazały się zajęcia z zakresu poszerzenia kompetencji zawodowych, w których poziom zakładanego wskaźnika był niemal dwukrotnie wyższy. W zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe wzięło udział 214 uczniów (w tym 114 dziewcząt i 100 chłopców). Młodzież rozwijała umiejętności językowe, matematyczne, ICT i z zakresu przedsiębiorczości.