Aktualności

Ostatnia edycja egzaminów VCC© w ramach projektu „Wszechstronny uczeń”

14.12.2012

Uczniowie Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego przystąpili do ostatniej edycji egzaminów VCC© w ramach przedsięwzięcia „Wszechstronny uczeń”. Egzaminy sprawdzają wiedzę z zakresu technologii informacyjnej IT (VCC© Select) - Obsługa komputera i Internetu, a także znajomość programów biurowych w administracji. Udział w zajęciach umożliwił uczniom zarówno podwyższenie, jak i uaktualnienie oraz uzupełnienie posiadanych już kwalifikacji zawodowych. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest uzyskanie certyfikatu, który weryfikuje wiedzę i umiejętności dostarczając przyszłym pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kompetencjach przyszłych pracowników.