Aktualności

Syntea realizuje szkolenia z zakresu Windows Server dla przedsiębiorców

19.11.2012

Syntea w partnerstwie z lubelską firmą Iterum realizuje cykl szkoleń autoryzowanych Microsoft w ramach umowy podwykonawczej z Powiatem Sokołowskim. Realizacja szkoleń dla przedsiębiorstw z terenu powiatu sokołowskiego z zakresu Windows Server rozpoczęła się z początkiem września i potrwa do końca stycznia 2013 roku.

Szkolenie wdrażane jest w ramach projektu „Profesjonalne kadry regionu – program podnoszenia kompetencji pracowników przedsiębiorstw z powiatu sokołowskiego” realizowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.