Aktualności

Międzynarodowy system certyfikowanych modułowych szkoleń ICT dla uczniów z województwa łódzkiego

20.10.2011

Syntea w partnerstwie z miastem Łódź realizują projekt „Szkoła rozwoju i kompetencji” na terenie województwa łódzkiego. Inicjatywa ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa w ZSP nr 19 w Łodzi.

Projekt zakłada udział 200 uczniów uczęszczających do ZSP nr 19 w Łodzi (Technikum i ZSZ) w zajęciach z zakresu ICT, bloku szkoleń zawodowych, zajęciach językowych oraz praktykach zawodowych.

W ramach międzynarodowych certyfikacji modułowych odbywać się będą szkolenia VCC© Select Computersupport of design obejmujący tematykę Podstawy tworzenia elektronicznej dokumentacji technicznej, Tworzenie obiektów, Manipulowanie obiektami, Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie, Wydruk, Tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej, Modelowanie bryłowe (ACIS), Oglądanie rysunków w przestrzeni, Rysowanie precyzyjne 3D czy Wydruk. Ponadto przewidziany jest VCC© New Competition - Pracownik biurowy - oparty na międzynarodowej certyfikacji kompetencji VCC©. Kurs zawiera m.in. tematykę dotyczącą autoprezentacji, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem, zdalnej komunikacji werbalnej, edytora tekstu Word, zarządzania informacją Outlook, zarządzania zadaniami OneNote, zarządzania danymi Excel, j. angielski ogólny, j. angielski branżowy.

Przedsięwzięcie realizowane jest od 01.08.2011 do 30.06.2013 na terenie województwa łódzkiego.

Projekt „Szkoła rozwoju i kompetencji” realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.