Zawód

Sekretarka

Kompleksowy program łączący kompetencje zawodowe, informatyczne i językowe, pozwalający uczestnikom uzyskać teoretyczną wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu sekretarki/sekretarza lub asystentki/asystenta zarządu.

Program szkolenia:

 • autoprezentacja,
 • przyjmowanie gości i partnerów,
 • elementy negocjacji,
 • komunikacja interpersonalna i eliminowanie barier komunikacyjnych,
 • zarządzanie czasem,
 • prowadzenie rozmów telefonicznych,
 • redagowanie korespondencji,
 • systemy rejestrowania korespondencji,
 • planowanie, koordynowanie i rozliczanie podróży służbowych,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • asertywność w pracy,
 • radzenie sobie ze stresem.

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane do osób, które chcą znaleźć zatrudnienie w firmach bądź instytucjach publicznych na stanowiskach związanych z obsługą biura lub sekretariatu

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 228 godzin, w tym:

 • 64 godziny teorii
 • 64 godziny praktyki
 • 40 godzin IT
 • 60 godzin języka obcego branżowego

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót