Zawód

Pracownik obsługi biurowej

Celem programu jest zdobycie przez uczestników umiejętności zarządzania i koordynowania codziennej pracy biura. Dodatkowo uczestnicy nabędą umiejętność skutecznego przekazywania informacji czy odpowiedniego komunikowania się. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Program szkolenia:

 • podstawy działania biura,
 • wyposażenie i urządzenia techniki biurowej,
 • struktura organizacyjna,
 • zadania sekretariatu,
 • organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji,
 • ewidencjowanie, archiwizacja dokumentów,
 • korespondencja biurowa,
 • dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki,
 • klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt,
 • techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych,
 • rozliczanie podróży służbowych,
 • informacja jako podstawa podejmowania decyzji,
 • warunki skuteczności informacji, przekazywanie informacji,
 • komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi,
 • umiejętności w zakresie komunikacji,
 • sprawna komunikacja z klientem, współpracownikami i szefem,
 • bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania,
 • zarządzanie czasem,
 • znaczenie sprawnej organizacji, zasady podziału pracy,
 • określenie i weryfikacja celów działania,
 • savoir-vivre w usługach firmy,
 • rozmowy telefoniczne w biurze, przyjmowanie interesantów,
 • podstawowe zasady prawa pracy,
 • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
 • czas pracy, obowiązki pracownika, obowiązki pracodawcy,
 • obsługa: faxu, kserokopiarki, drukarki, skanera, bindownicy,
 • odstawy obsługi komputera - przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne,
 • bazy danych, Internet.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących zajmować się obsługą biurową.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 220, w tym:

 • 80 godzin teorii,
 • 80 godzin praktyki,
 • 60 godzin języka obcego branżowego.

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót