Zawód

Organizator ruchu turystycznego

Program przygotowujący specjalistów posiadających kompetencje zarówno w zakresie organizowania ruchu turystycznego, jak i jego obsługi. Po ukończeniu wszystkich elementów kursu, obejmujących moduł zawodowy, informatyczny (obsługa programów wykorzystywanych w turystyce) oraz język obcy branżowy, uczestnicy są gotowi do pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze turystycznym.

Program szkolenia:

 • podstawy i formy turystyki,
 • geografia turystyczna i krajoznawstwo,
 • systemy rezerwacji i dystrybucji miejsc,
 • kultura i cywilizacje,
 • komunikacja interpersonalna, międzykulturowa,
 • pedagogika i animacja czasu wolnego,
 • zasady zarzadzania przedsiębiorstwem turystycznym,
 • określanie polityki handlowej tour-operatora,
 • zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne,
 • zasady programowania produktów i usług turystycznych,
 • negocjacje i zawieranie umów z dostawcami usług turystycznych,
 • kultura obsługi Klienta oraz współpraca z kontrahentami.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą pracować w branży turystycznej (agencje turystyczne, tour-operatorzy, biura podróży itp.)

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

Zalecana liczba godzin szkolenia: 220, w tym:

 • 60 godzin teorii,
 • 50 godzin praktyki,
 • 50 godzin IT,
 • 60 godzin języka obcego branżowego.

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót