Zawód

Opiekun osób starszych

Kompleksowy program edukacyjny pozwalający uczestnikom uzyskać wiedzę i kompetencje zawodowe z zakresu psychologii, etyki, relacji interpersonalnych, pielęgnacji osób starszych, a także uzupełniające je kompetencje związane z obsługą narzędzi informatycznych przydatnych w zawodzie oraz kompetencji językowych.

Program szkolenia:

 • podstawy psychologii,
 • gerontologia,
 • dietetyka,
 • podstawy higieny i pielęgnacji,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • etyka w zawodzie opiekuna,
 • wiadomości z zakresu BHP i p. poż.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć umiejętność opieki nad osobami starszymi.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 228, w tym:

 • 69 godziny teorii
 • 69 godziny praktyki
 • 30 godzin IT
 • 60 godzin języka obcego branżowego

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót