Zawód

Opiekun dziecięcy

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności profesjonalnej opieki nad dziećmi, z uwzględnieniem funkcji wychowawczej czy dbania o bezpieczeństwo. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Program szkolenia:

 • Kompetencje zdrowotne
  • Biologiczne podstawy rozwoju
  • Pielęgnacja dziecka
  • Promocja i profilaktyka zdrowia
 • Kompetencje wychowawcze
  • Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej
  • Wspomaganie rozwoju dziecka
  • Metodyka pracy z małym dzieckiem
  • Gry i zabawy w twórczym rozwoju dziecka
  • Literatura dziecięca i multimedia
  • Podstawy logopedii
 • Kompetencje artystyczne
  • Ekspresja muzyczna z metodyką
  • Ekspresja plastyczna z metodyką
  • Ekspresja teatralna z metodyką
  • Ekspresja kinestetyczno- ruchowa z metodyką
 • Kompetencje zawodowe
  • Udzielanie pierwszej pomocy
  • BHP pracy z dzieckiem
  • Planowanie pracy opiekuńczo wychowawczej
  • Współpraca z rodzicami
  • Rozwój zawodowy opiekuna dziecięcego
  • Elementy komunikacji interpersonalnej
 • Podstawy prawne pracy z małym dzieckiem
  • Podstawowe pojęcia prawne
  • Instytucje i organizacje wsparcia
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy
 • Kompetencje informatyczne
  • Przeglądarka internetowa
  • Poczta elektroniczna
  • Komunikacja przez Internet

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć umiejętność profesjonalnej opieki nad dzieckiem.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 222

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót