Kompetencja

Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

Profesjonalne i efektywne prowadzenie spraw rachunkowo- finansowych w przedsiębiorstwie wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy oraz usystematyzowania praktycznych umiejętności z nią związanych.
Niniejsze szkolenie w prosty i logiczny sposób wprowadza w świat rachunkowości i finansów, pozwala na skuteczne wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz stanowi nieocenioną pomoc w codziennej praktyce.
Program szkolenia obejmuje podstawy finansów i rachunkowości, rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej.

Program szkolenia:

  • istota rachunkowości,
  • zakres podmiotowy oraz przedmiotowy ustawy o rachunkowości,
  • identyfikacja aktywów i pasywów,
  • zapisy księgowe w kontekście zdarzeń i operacji gospodarczych,
  • dokumentacja księgowa,
  • księgi rachunkowe,
  • zasady funkcjonowania kont,
  • problemy poprawy błędnych zapisów księgowych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy jednostka dokonuje je przed i po zamknięciu ksiąg rachunkowych,
  • elementy tworzące pozycje bilansu z uwzględnieniem różnych form prawnych jednostek (np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe).

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest do pracodawców, pracowników, działów finansów i rachunkowości, osób związanych z zawodem księgowego, studentów oraz każdego, kto na co dzień spotyka się z utylitarnym ujęciem rachunkowości i finansów.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

80-100 godzin
Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót