Kompetencja

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Profesjonalna i efektywna obsługa spraw personalnych w przedsiębiorstwie wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy oraz usystematyzowania praktycznych umiejętności z nią związanych.
Niniejsze szkolenie kompleksowo opracowuje zagadnienia problematyki kadrowo- płacowej oraz przepisów związanych z szeroko pojętym prawem pracy, których doniosłość i znaczenie przejawia się w stosunku zatrudnienia. Uczestnik zdobędzie kompendium wiedzy, oraz zostanie krok po kroku wprowadzony w prezentowaną tematykę. Program szkolenia zapewni rzeczowe i adekwatne podejście do problemów i kwestii napotykanych w bieżącej obsłudze podmiotów firmy.
W prosty i logiczny sposób wprowadza w świat kadr, pozwala na skuteczne wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz stanowi nieocenioną pomoc w codziennej praktyce.

Program szkolenia:

  • nawiązaniem stosunku pracy,
  • przyjęciem pracownika do pracy,
  • czasem pracy,
  • wynagrodzeniem,
  • urlopami pracowniczymi,
  • dokumentacją pracowniczą oraz emerytalno- rentową,
  • ustaniem stosunku pracy,
  • urlopami pracowniczymi,
  • obsługą programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia spraw kadrowo - płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.

Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane jest do pracodawców, pracowników, działów kadr, osób związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, studentów oraz każdego, kto na co dzień spotyka się z utylitarnym ujęciem prawa pracy, obsługi płacowo- kadrowej, jak i ubezpieczeniowej.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

80-100 godzin
Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót