Kompetencja

Język angielski dla logistyka/spedytora

Moduł przeznaczony dla osób, które zawodowo zajmują się logistyką i spedycją w środowisku anglojęzycznym.
Logistycy/spedytorzy to osoby, których praca związana jest z dystrybucją, zaopatrzeniem i przewozami towarów, zarówno w kraju jaki i poza jego granicami. W dobie postępującej globalizacji ich kontakt z zagranicznymi kontrahentami staje się niezbędny. Moduł pogłębia znajomość języka angielskiego w zakresie potrzebnym do wykonywania zadań zawodowych. Jest to przede wszystkim znajomość fachowej terminologii oraz umiejętności komunikacyjne. Osoby wykonujące zawód logistyka/spedytora powinny poradzić sobie w typowych dla tego zawodu sytuacjach, wykazując się znajomością słownictwa i zwrotów w zakresie podstawowych obszarów logistyki i spedycji. Niezbędne są również umiejętności potrzebne przy szukaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgodnienie warunków pracy.
Główny nacisk w module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym jak i również z Klientem anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dlatego zawodu. Najważniejsze elementy bloku obejmują zarówno specjalistyczne, branżowe zagadnienia tematyczne, jak i zwroty wykorzystywane w kontaktach interpersonalnych.
Warunkiem uczestnictwa w kursie specjalistycznym jest znajomość języka ogólnego na poziomie B1.

Program szkolenia:

 • podstawy logistyki,
 • łańcuch dostaw,
 • środki transportu wykorzystywane w transporcie powietrznym, morskim, drogowym i kolejowym,
 • rodzaje ładunków,
 • warunki dostaw (wg incoterms),
 • zagadnienia związane z załadunkiem i magazynowaniem ładunku,
 • korespondencja handlowa, prowadzenie dokumentacji spedycyjnej (zapytanie ofertowe, zlecenie spedycyjne, faktura, crm, reklamacja),
 • kontakt z Klientem i dostawcą,
 • praktyczne ćwiczenia: prowadzenie rozmów (również telefonicznych) dotyczących zapytań ofertowych, negocjacji warunków dostawy oraz rozwiązywania problemów z realizacją zamówień,
 • pisanie cv i listu motywacyjnego,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do logistyków/spedytorów chcących podjąć pracę za granicą.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

60 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót