Kompetencja

Język angielski dla organizatorów ruchu turystycznego

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zawodowo tworzeniem produktu turystycznego oraz realizacją usługi turystycznej w środowisku anglojęzycznym.
Moduł rozwija znajomość branżowego języka angielskiego. Uczestnicy szkolenia po odbyciu 60 godzinnego kursu będą potrafili obsługiwać anglojęzycznych Klientów w biurze podróży. Prezentacja i sprzedaż oferty, obsługa posprzedażowa nie będzie stanowiła dla nich żadnego problemu. Kursanci nauczą się również przygotowywać obcojęzyczne opisy produktu destynacji do katalogów. Ponadto należy podkreślić, iż główny nacisk w module położony jest na opanowanie fachowego słownictwa oraz przydatnych zwrotów językowych. Umiejętności komunikacyjne usprawnią współpracę z hotelami w zakresie rezerwacji miejsc oraz z przewoźnikami w zakresie rezerwacji biletów i usług specjalnych. Uczestnicy kursu nabędą także umiejętności potrzebne przy poszukiwaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgadnianie warunków pracy.
Podczas szkolenia rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla zawodu organizatora ruchu turystycznego.

Program szkolenia:

  • obsługa Klienta obcojęzycznego,
  • przygotowywanie opisów produktów do katalogów obcojęzycznych,
  • współpraca z hotelami: dokonywanie rezerwacji,
  • kontakt z przewoźnikami,
  • poszukiwanie pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna, uzgadnianie warunków pracy.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do organizatorów ruchu turystycznego chcących podjąć pracę za granicą.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

60 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót