Kompetencja

Język niemiecki dla tokarzy/frezerów

Kurs kierowany jest do osób, które chcą podjąć pracę w zawodzie tokarz/frezer w kraju lub z klientem niemieckojęzycznym. Podstawowym założeniem modułu jest pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania tego zawodu. Program szkolenia zakłada naukę słownictwa branżowego, nazw przedmiotów, narzędzi, maszyn i materiałów, typowych zwrotów przydatnych podczas wykonywanych w ramach pracy tokarza/frezera czynności i towarzyszących im sytuacji, a także pojęć związanych z bezpieczeństwem w pracy. Program szkolenia uwzględnia rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, uzgodnienia warunków pracy, porozumienia się ze współpracownikami oraz zbadania potrzeb klienta. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie tokarza/frezera: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Program szkolenia:

 • ogólna charakterystyka zawodu oraz potencjalne miejsca pracy tokarza/frezera,
 • typowe narzędzia i maszyny,
 • metody obróbki skrawaniem,
 • czynności tokarza/frezera związane z procesem technologicznym,
 • rozwiązywanie problemów technicznych,
 • obsługa i badanie potrzeb klienta,
 • zasady bezpieczeństwa,
 • poszukiwanie pracy,
 • pisanie listu motywacyjnego i CV,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ustalanie warunków pracy.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do tokarzy/frezerów chcących podjąć pracę za granicą.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

60 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót