Kompetencja

Język niemiecki dla pracowników do budowy kotłów

Kurs kierowany jest do osób, które chcą podjąć zatrudnienie jako pracownik do budowy kotłów i wznoszenia wyciągów w kraju lub z klientem niemieckojęzycznym. Podstawowym założeniem modułu jest pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania tego zawodu. Program szkolenia zakłada naukę słownictwa branżowego, nazw przedmiotów, narzędzi, maszyn i materiałów, typowych zwrotów branżowych, a także pojęć związanych z bezpieczeństwem w pracy. Program szkolenia uwzględnia rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, uzgodnienia warunków pracy, porozumienia się ze współpracownikami oraz zbadania potrzeb klienta. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Program szkolenia:

 • ogólna charakterystyka zawodu,
 • kotły: rodzaje, budowa,
 • materiały i narzędzia do budowy kotłów, Czynności związane z budową kotłów,
 • wyciągi kominowe: podział, elementy,
 • materiały i narzędzia potrzebne do budowy kotłów,
 • czynności przy budowie wyciągu kominowego,
 • czynności przy budowie kotła przemysłowego,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • poszukiwanie pracy,
 • pisanie listu motywacyjnego i CV,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ustalanie warunków pracy.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników do budowy kotłów i wznoszenia wyciągów, chcących podjąć pracę za granicą.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

60 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót