Kompetencja

Język niemiecki dla monterów

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą podjąć pracę jako monter instalacji grzewczych, sanitarnych oraz klimatyzacji w kraju lub z klientem niemieckojęzycznym. Realizacja modułu zapewni pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania tego zawodu. Uczestnik szkolenia opanuje słownictwo branżowe, nazwy przedmiotów, narzędzi, maszyn i materiałów, typowych zwrotów przydatnych podczas wykonywanych w ramach pracy. Program szkolenia uwzględnia rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, uzgodnienia warunków pracy, porozumienia się ze współpracownikami oraz zbadania potrzeb klienta. Dzięki metodologii podręcznika, zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu, rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie montera: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Program szkolenia:

 • ogólna charakterystyka zawodu oraz potencjalne miejsca pracy,
 • zakres czynności i obowiązków pracownika,
 • technika pracy: rodzaje gazów i substancji chemicznych, technologie obróbki materiałów,
 • instalacja wodna i kanalizacyjna: rodzaje rur używanych do instalacji, urządzenia i materiały doprowadzające wodę, instalacja ciepłej i zimnej wody,
 • technika grzewcza: elementy składowe systemu grzewczego, montaż instalacji grzewczych, konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych i instalacji centralnego ogrzewania,
 • instalacje sanitarne: wyposażenie łazienki i kuchni, armatura i ceramika sanitarna, planowanie i montaż urządzeń sanitarnych,
 • technika klimatyzacyjna i wentylacyjna: rodzaje urządzeń klimatyzacyjnych, systemy wentylacyjne, narzędzia i urządzenia potrzebne do montażu, elementy składowe wentylacji,
 • zakupy w centrum budowlanym,
 • obsługa i badanie potrzeb klienta,
 • zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy,
 • ubieganie się o pracę,
 • pisanie listu motywacyjnego i CV,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ustalanie warunków pracy.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do monterów chcących podjąć pracę za granicą.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

60 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót