Kompetencja

Język niemiecki dla ślusarzy

Zasadniczym celem modułu jest pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ślusarza. Program kursu zakłada naukę słownictwa branżowego, nazw narzędzi, maszyn, urządzeń, typowych zwrotów przydatnych podczas wykonywanych w ramach pracy czynności i towarzyszących im sytuacji. W module znajdziemy także pojęcia związane z bezpieczeństwem w pracy i udzielaniem pierwszej pomocy. Uczestnik szkolenia rozwinie umiejętności komunikacyjne niezbędne do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, uzgodnienia warunków pracy i porozumienia się ze współpracownikami. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie ślusarza w kraju niemieckojęzycznym: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Program szkolenia:

  • codzienne czynności ślusarza,
  • obowiązki i zakazy na stanowisku pracy,
  • miejsce pracy ślusarza: narzędzia, maszyny i urządzenia - czynności i procesy,
  • materiały: stal, żeliwo, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne - korozja, powłoki,
  • połączenia: śrubowe, nitowe i zaciskowe - połączenia nierozłączne,
  • konstrukcje: prace pomiarowe - budownictwo stalowe - drzwi, bramy, zamki - kraty i ruszty- okna - schody i balustrady,
  • zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy,
  • poszukiwanie pracy,
  • pisanie listu motywacyjnego i CV,
  • rozmowa kwalifikacyjna.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do ślusarzy chcących podjąć pracę za granicą.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

60 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót