Kompetencja

Język niemiecki dla spawaczy

Moduł powstał z myślą o osobach, które planują podjąć pracę w zawodzie spawacza w kraju niemieckojęzycznym lub z klientem niemieckojęzycznym. Kurs wyposaża uczestnika w kompetencje językowe z zakresu słownictwa branżowego, nazw urządzeń i narzędzi, typowych zwrotów przydatnych podczas wykonywanych w ramach pracy spawacza czynności i towarzyszących im sytuacji, a także pojęć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Program szkolenia uwzględnia rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, porozumienia się ze współpracownikami i pracodawcą oraz rozwiązywania sytuacji problemowych. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie spawacza: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Program szkolenia:

 • charakterystyka miejsca pracy,
 • pierwszy dzień w pracy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy,
 • relacje między współpracownikami i kontakt ze zwierzchnikiem,
 • narzędzia i materiały,
 • metody spawania i ich podział: spawanie elektryczne 111 P i 111 T, spawanie gazowe, spawanie łukowe w osłonie gazów ochronnych, spawanie metodami: MIG 131 P, MIG 131 T, MAG 135 P, MAG 135 T, WIG 141 P,WIG T, spawanie łukiem krytym i tworzyw sztucznych, lutowanie twarde i miękkie, cięcie gazowe,
 • typowe sytuacje zawodowe,
 • dokumentacja techniczna,
 • rozwiązywanie problemów technicznych,
 • poszukiwanie pracy,
 • pisanie listu motywacyjnego i CV,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • działalność gospodarcza.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do spawaczy chcących podjąć pracę za granicą.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

60 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót