Kompetencja

Język niemiecki dla opiekunów osób starszych

Celem szkolenia jest zdobycie i pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie potrzebnym do wykonywania pracy opiekuna osób starszych w środowisku niemieckojęzycznym. Są to przede wszystkim umiejętności komunikacyjne. Opiekun osób starszych powinien umieć porozumieć się z osobami będącymi pod jego opieką, poradzić sobie w typowych dla zawodu sytuacjach takich, jak: rozmowa z podopiecznym, karmienie i przygotowanie posiłków, podawanie leków, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, pomoc w pracach domowych, udzielanie pierwszej pomocy, wzywanie pomocy w sytuacjach zagrożenia. Niezbędne są również umiejętności potrzebne przy szukaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgodnienie warunków pracy. Główny nacisk w module kładzie się na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju niemieckojęzycznym lub z klientem niemieckojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla tego zawodu.

Program szkolenia:

  • środowisko pracy opiekuna osób starszych,
  • codzienne czynności opiekuna: rozmowa z podopiecznym, karmienie i przygotowanie posiłków, podawanie leków, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, pomoc w pracach domowych,
  • udzielanie pierwszej pomocy, wzywanie pomocy w sytuacjach zagrożenia,
  • komunikacja z pracodawcą i podopiecznym,
  • poszukiwanie pracy,
  • pisanie CV i listu motywacyjnego,
  • rozmowa kwalifikacyjna i ustalanie warunków pracy.

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest do opiekunów osób starszych chcących podjąć pracę za granicą.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

60 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót