Zawód

Grafik komputerowy

Program edukacyjny ukierunkowany na opanowanie wiedzy, która predysponuje do sprawnego i efektywnego wykorzystywania tajników modyfikacji i twórczej działalności w obrębie grafiki wektorowej i rastrowej. Kształcenie uzupełnione zostało o język obcy zawodowy, dzięki czemu absolwent posada umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w różnych zakątkach świata.

Program szkolenia:

 • aspekty multimedialne,
 • animacja i modyfikacja obrazu,
 • modyfikacja dźwięku,
 • przygotowanie materiału do publikacji,
 • komponowanie znaków identyfikacji wizualnej oraz komponentów reklamowych z wykorzystaniem gotowych obiektów,
 • modyfikacja i retusz zdjęć,
 • uwypuklanie elementów składowych oraz stosowanie filtrów,
 • techniki multimedialne w zakresie obróbki grafiki, dźwięku, montażu,
 • techniki tworzenia animacji, korekcji oraz separacji materiałów multimedialnych.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących pracować jako grafik komputerowy.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 228, w tym:

 • 84 godziny teorii
 • 84 godziny praktyki
 • 60 godzin języka obcego branżowego

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót