Kompetencja

Język angielski dla administratorów

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim w zakresie nazewnictwa związanego z narzędziami, programami oraz czynnościami właściwymi dla zawodów administratora sieci i administratora baz danych. Uczestnicy nauczą się poprawnej komunikacji ze współpracownikami oraz pracodawcami, a także w sytuacjach kontaktu z klientem lub dostawcą. Dodatkowo będą posiadali umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego oraz uzgadniania warunków pracy. Główny nacisk w niniejszym module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Podczas szkolenia rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe, receptywne oraz produktywne.

Program szkolenia:

  • środowisko pracy administratora,
  • podzespoły sprzętu komputerowego, parametry sprzętowe, urządzenia sieciowe i peryferyjne, terminologia mediów przewodowych i bezprzewodowych, słownictwo związane z systemami operacyjnymi Windows i Linux,
  • typologie sieci, sieci WAN i LAN, słownictwo związane z obsługą poczty elektronicznej, jej serwerami i protokołami, przeglądarkami www, surfowaniem w sieci oraz bezpieczeństwem,
  • administrowanie zasobami sieciowymi, kontami użytkowników, rodzaje usług, porządkowanie zasobów, tworzenie kopii bezpieczeństwa, monitorowanie sieci i ochrona przed zagrożeniami,
  • rodzaje baz danych, ich tworzenie, instalacja, zabezpieczenie i odzyskiwanie danych oraz zarządzanie użytkownikami,
  • najczęściej spotykane problemy z siecią, pomoc użytkownikom sieci drogą mailową i telefoniczną, opisywanie trudnych zagadnień,
  • kontakt z klientem, dostawcą, kolegami z pracy: kupowanie sprzętu w sklepie stacjonarnym oraz w Internecie, negocjowanie cen, komunikowanie się z innymi działami w swoim miejscu pracy, proszenie o pomoc oraz grzeczne odpowiadanie na prośby innych, komunikowanie się w trakcie spotkań w firmie i poza nią,
  • wyszukiwanie ogłoszeń w anglojęzycznych gazetach i w Internecie, wymagania zawarte w ogłoszeniach, tworzenie CV i listu motywacyjnego oraz skuteczne prowadzenie rozmowy kwalifikacyjne; rodzaje umów o pracę, zrozumiałe komunikowanie się w miejscu pracy.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do administratorów sieci i administratorów baz danych, chcących podjąć pracę za granicą.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

60 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót