Kompetencja

Język angielski dla grafików

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim w zakresie nazewnictwa związanego z narzędziami, programami oraz czynnościami właściwymi dla zawodu grafika komputerowego. Uczestnicy nauczą się poprawnej komunikacji ze współpracownikami oraz pracodawcami, oraz w sytuacjach kontaktu z klientem lub dostawcą. Dodatkowo będą posiadali umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego oraz uzgadniania warunków pracy. Główny nacisk w niniejszym module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Podczas szkolenia rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe, receptywne oraz produktywne.

Program szkolenia:

  • środowisko pracy grafika,
  • codzienne czynności, narzędzia pracy grafika,
  • programy używane w grafice komputerowej,
  • komunikacja z klientem,
  • komunikacja w środowisku pracy, spotkania biznesowe,
  • poszukiwanie pracy,
  • pisanie CV i listu motywacyjnego,
  • rozmowa kwalifikacyjna i ustalanie warunków pracy.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do grafików chcących podjąć pracę za granicą.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

60 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót