Kompetencja

Język angielski dla pracowników biurowych

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych. Uczestnicy podczas kursu poznają zasady komunikowania się ze współpracownikami i przełożonymi. Po zakończonym kursie będą umieli nawiązać kontakt z klientem, zarówno pośredni, bezpośredni, jak i telefoniczny. Dodatkowo będą posiadali umiejętność pisania CV i listu motywacyjnego oraz jak uzgadniać warunki pracy.
Główny nacisk w module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla tego zawodu.
Szkolenie stanowi element składowy modułu VCC New Competences – Pracownik Biurowy, jak również samodzielny moduł VCC Select Competences.

Program szkolenia:

  • zakres obowiązków pracownika biurowego,
  • rozmowa z klientem,
  • prowadzenie korespondencji z klientem,
  • rozmowa ze współpracownikami,
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • użycie sprzętu biurowego,
  • posługiwanie się w pracy komputerem i Internetem,
  • pisanie raportów,
  • marketing i kontakt z mediami,
  • CV i list motywacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób, które wiążą swoją karierę z pracą biurową w środowisku anglojęzycznym.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

60 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót