Kompetencja

Język angielski dla florystów

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim w zawodzie florysty. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli komunikować się z dostawcami, klientami oraz pracodawcą. Dodatkowo zostaną zapoznani z technikami pisania CV i listu motywacyjnego w języku angielskim.
Główny nacisk w module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla tego zawodu.
Szkolenie stanowi element składowy zawodu VCC New Competences - florysta, jak również samodzielny moduł VCC Select Competences.

Program szkolenia:

  • przyjmowanie zamówień,
  • pory roku, święta i inne okazje,
  • narzędzia pracy, techniki i materiały,
  • zwroty używane do adresowania,
  • poszukiwanie pracy,
  • pisanie CV i listu motywacyjnego,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • ustalanie warunków pracy.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób, które zawodowo zajmują się florystyką w środowisku anglojęzycznym.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

60 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót